Astvatsashunch
Holy Bible: Eastern Armenian

Աստուածաշունչ
Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների

Availability: Out of stock

Soft leather-like Cover
(ISBN: 978-99941-75-13-0)
$75.00
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին (Հրատարակչութիւն) Holy See of Etchmiadzin (Publisher)
2015 Yerevan
1697 pages
Size: 6" x 8 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Contains the Old and New Testaments in a new Eastern Armenian translation. While the language is in Eastern Armenian, the spelling is traditional Mesrobian. Soft leather-like cover with gold edges.

Write Your Own Review

You're reviewing: Astvatsashunch