Ashkharhe yev Hayastane Ashkharhagrakan Atlas
The World and Armenia Geographical Atlas

Աշխարհը և Հայաստանը Աշխարհագրական Ատլաս

Paperback
(ISBN: 99930-72-78-8)
$24.95
MacMillan Armenia (Publisher) Մագմիլան Արմենիա (Հրատարակչութիւն)
2004 Yerevan
112 pages
Size: 9" x 11 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Ատլասը բաղկացած է արեգակնային համակարգի և երկրագնդի մասին ընդհանուր տեղեկությունների, աշխարհի, աշխարհամասերի ու մայրցամաքների քարտեզների բաժիններից:

Ատլասում առանձին ընդարձակ բաժնով ներկայացված են Հայաստանի, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութրան բնությունը, բնակչությունե և տնտեսությունե պատկերող հայ մասնագետների հեղինակած թվով 35 քարտեզները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Ashkharhe yev Hayastane Ashkharhagrakan Atlas