More Views

Arvest: Game + Book
Inside the Studios of Famous Armenian Artists

Արվեստ՝ Խաղ + Գիրք
Հայ մեծանուն նկարիչների արվեստանոցում

Availability: Out of stock

Game + Book
(Number: GCH0059)
$39.95

Language(s): Eastern Armenian

Բացահայտի'ր հայ 12 մեծանուն նկարիչներին և նրանց ստեղծագործությունները՝ 5 տարբեր խաղերի միջոցով:

94 խաղաքարտ + Գիրք, հետաքրքիր փաստերով հագեցած: Տարիքը 5-100:

Write Your Own Review

You're reviewing: Arvest: Game + Book