Armenian Alphabet: Handwriting 1

ԱԲԳ Մեսրոպեան Այբուբենը՝ Գեղագրութիւն Ա

Paperback
(Number: BKL0051)
$7.00
Shirak (Publisher) Շիրակ (Հրատարակչութիւն)
Beirut
32 pages
Size: 9 1/2" x 6 3/4"
Language(s): Western Armenian

These notebooks are designed for the promotion of uniform handwriting by students in different educational institutions. They are prepared for pupils of all age groups. All three notebooks A, B, C, and D. are essential for mastering the technique of handwriting. Begin by training the students to write legibly and simply, without any embellishments. Teach them to write in the same way not only on these pages but always. A select group of Lebanese Armenian artists and educators have worked together in the production of these modern writing exercise-books for those who will still be writing armenian in the 21st century.

Գեղագրութեան այս տետրերը պատրաստուած են ամէն տարիքի ուսանողին համար։ Կը թելադրուի կիրարկել ձեռագիր Միակերպ գրելաձեւ՝ կրթական հաստատութիւններու ուսանողութեան մօտ: Պայման է գործածել գեղագրութեան Ա., Բ., Գ. եւ Դ. տետրակները, տիրանալու համար աոաջադրուած մեթոտին։ Տեւաբար, պէտք է հետապնդել աշակերտը Միակերպ ձեւով գրելու համար, ոչ միայն գեղագրութեան տետրերուն մէջ, այլ ամէն առիթով։

Նախ՝ գրել վարժեցնել պարզ եւ ընթեռնելի կերպով, առանց աւելորդ գարդագծերու, բայց ագատ ձգել երեխան, որ հետագային գտնէ իր ինքնուրոյն գիրը:

Գեղագրութեան Բ. եւ Գ. տետրերուն մէջ աստիճանական զարգացումով աշակերտը պիտի կիրարկէ զօդոււմներու եղանակը։ Ուղեցոյցով ներկայացուած է իւրաքանչիւր տառի գրելաձեւը։

Մեսրոպեան տառերը միշդ գծելու-գրելու այս ուղեցոյց տետրերը պատրաստուած են Մանկավարժական եւ արդիական մօտեցումով, շնորհիւ Լիբանանահայ արուեստագէտ գծագրիչներու եւ կրթական մշակներու հաւաքական գործակցութեան, անոնց համար, որոնք հայերէն պիտի գրեն նաեւ քսանմէկերորդ դարուն։

Write Your Own Review

You're reviewing: Armenian Alphabet: Handwriting 1