Tskeans Nahatakutiun 2: Aghbarik, Apik Me Jur...
Forever Martyred: Brother, a Handful of Water...

Ցկեանս նահատակութիւն 2
Աղբարի՜կ, ափիկ մը ջո՜ւր...

Paperback
(ISBN: 978-9953-0-1863-8)
$25.00
Sava (Publisher)
2010 Ainjar
459 pages
Size: 6 3/4" x 9 1/2"
Language(s): Western Armenian

Հայոց ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը տեսած իւրաքանչիւր վերապրող որոշ հանգրուանի կարծած է, որ ինք միակ շնպաւորն է հայ ազգին: Այս գիրքը կու գայ լուսարձակ սփռելու իրենք զիրենք ամբողջ ժողովուրդի մը վերջին մոհիկանը եղողի կարծիքը ունեցողներուն տառապանքին, անոնց ապրած կեանքին եւ անոնց հարազատներուն վերամիացումին վրայ: Հոս կայ տանջանքը, ցաւը, մինակութիւնը, դառնութիւնը... յարութիւնը, միացումը հարազատներու եւ հայու արիւն կրող, սակայն հայու կենսաղով ու միջավայրի մէջ չապրող զանգուածի մը անորոշ ապագան... Կան նահատակութիւններ եւ կեանքեր...

Write Your Own Review

You're reviewing: Tskeans Nahatakutiun 2: Aghbarik, Apik Me Jur...