Mayreni 2: Workbook 2
Work in Class

Մայրենի 2: Տետր 2
Աշխատի'ր դասարանում

Paperback
(Number: BKS0016)
$3.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2009 Yerevan
39 pages
Size: 6 1/2" x 9 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Companion workbook to Mayreni 2.

Տետրերը նախատեսված են մայրենի լեզվի դասաժամի ընթացքում աշխատելու համար: Առաջարդրամքները տրված են ըստ դասագրքի թեմատիկ խմբերի՝ ընդգրկելով համապատասխան խմբի բառահումքը և լեզվական նյութը: Դրանք նպատակ ունեն կրկնելու և ամրակայելու անցած նյութը, ուստի տետրը պետք է գործածել թեմատիկ խմբի ուսուցմանը զուգահեռ: Տետրերը հնարավորություն են տալիս նաև իրականացնելու շերտավոր ուսուցման, ուստի յուրաքանչյուր վարժություն, մասնակի բացառություններով, ընդգրկում է մեկից ավելի տարբեր բարդության առաջադրանքներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mayreni 2: Workbook 2