Tigrisi Aperen
From the Banks of the Tigris

Տիգրիսի ափերէն
Պատմուածք

Paperback
(ISBN: 978-975-7265-25-2)
$13.95
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2010 Istanbul
191 pages
Size: 5 1/4" x 7 3/4"
Language(s): Western Armenian

Տիգրիսի Ափերէն հատորին մէջ կը մէկտեղուին Մկրտիչ Մարկոսեանի թէ՛ վերջին և թէ երիտասարդական շրջանի գրութիւնները, հրատարակուած՝ Ստանպուլահայ օրաթերթերու և հեղինակին համախմբագրած «Թօ» ամսաթերթին մէջ: Հատորը կը բաղկանայ 26 գրութիւններէ, որոնք մասամբ գաւառական գրականութեան ծիրէն ներս՝ 1950ական թուականներու Տիգրանակերտի հայերու կենցաղէն դրուագներ են և շատ հետաքրքրական ու շահեկան՝ նաև պատմական ու բարբառագիտական տեսակէտով, քանի որ հոն 1990էն ի վեր այլեւս դադրած է համայնքային գոյութիւնը թէ՛ իրենց գործօն եկեղեցիովը և թէ բարբառախօս մնացորդացովը: Հեղինակին գրական միւս փորձերովը միասին այս գիրքը ձեւով մը «օղորմի» է Տիգրանակերտի հայութեան, որոնց լեզուին մէջ «օղորմի էրթէ հոգուն»ը եղած է նաև սրտաճմլիկ յիշատակարան ու կարօտակէզ ակնարկ մը իրենց բազմաչարչար անցեալին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Tigrisi Aperen