Spitak Zhanike
White Fang

Սպիտակ Ժանիքը

Jack London (Author) Ջեք Լոնդոն (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-486-4)
$19.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
32 pages
Size: 9 1/2" x 11 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Eat or be eaten–such is the Law of Nature in the glacial white land where White Fang was born. This cross–breed of wolf and dog will have a harsh life before understanding that he can trust mankind and find love. Jack London's celebrated story has been adapted for young readers and is accompanied by beautiful illustrations by Antoine Guilloppé. This adaptation of Jack London's novel vividly demonstrates the struggles of surviving vast and bleak lands, primitive instincts, and primal patterns of behavior. This epic tale is a moving story of characters we discover as children and who remain with us into adulthood.

Կե՛ր, կամ քեզ կուտեն…
Այս է Բնության օրենքը սառցե սպիտակ երկրում, որտեղ ծնվել է Սպիտակ Ժանիքը: Կեսշուն–կեսգայլ խառնածին քոթոթը դժվար կյանքով է ապրում, մինչև կարողանում է հասկանալ, որ կարելի է վստահել մարդուն և գտնել իր սերը: Գրքում Ջեք Լոնդոնի հայտնի վեպը վերապատմվում է փոքրիկ ընթերցողների համար: Տեքստն ուղեկցվում է Անտուան Գիյոպեի գեղեցիկ նկարազարդումներով:

Write Your Own Review

You're reviewing: Spitak Zhanike