Osmanyan Kaysrutyan Ankume
The Fall of the Ottoman Empire

Օսմանյան կայսրության անկումը
Սոգիալ-տնտեսական ակնարկ

Hardcover
(Number: BHG0123)
$12.00
Hayastan (Publisher) Հայաստան (Հրատարակչութիւն)
1984 Yerevan
336 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում, հարուստ փաստական նյութի օգտագործմամբ, ներկայացված է Օսմանյան կայսրության ճգնաժամի և անկման ընդհանուր պատկերը: Մենագրության հիմնական խնդրին համապատասխան տրվում է հիշյալ պատմական անխուսափելի պրոցեսի վրա վճռական ազդեցություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական գործոնների վերլուծությունը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Osmanyan Kaysrutyan Ankume