Artavazd II-I Dramnere
Coinage of Artavazdes II

Արտաւազդ II-ի դրամները

Paperback
(ISBN: 99941-33-21-7)
$15.00
Mughni (Publisher) Մուղնի (Հրատարակչութիւն)
2004 Yerevan
140 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Աշխատության մեջ առաջին անգամ ի մի եհ բերվել Արտավազդ II-ի (մ.թ.ա. 55-34 թթ.) դրամների վերաբերյալ տվյալները, որոնք հետազոտվել են համակողմանիորեն, փորձ է արվել բացահայտել դրանց աղբյուրագիտական հնարավորությունները:

Գիրքն ընդգրկում է ՀՊԹ-ի, գիտական աշխատություններում և վաճառքի կատալոգներում հրատարակված, ինչպես նաև հավաքորդների տրամադրած ներկայումս ուսումնասիրության համար հասանելի նյութը:

Վերլուծվել են դիմերեսի ու դարձերեսի պատկերատիպերը, գրությունները, մենագրերը, տարեթվերը, չախագիտությունը և Արտավազդ II-ի դրամաթողարկմանը վերաբերող այլ տարրեր: Արտավազդի ժամանակաշրջանը հնարավորինս ամբողջական ներկայացնելու նպատակով քննարկվել են Մ. Անդոնիոսի և Կլեոպատրայի Հայաստանին վերաբերող դրամները, ինչպես նաև Ատրպատականի արքաների դրամները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Artavazd II-I Dramnere