Hayots Lezui Patmutiun
A History of Armenian Language

Հայոց Լեզուի Պատմութիւն

Hardcover
(ISBN: 5-8084-0767-2)
$35.00
2007 Antilias
544 pages
Size: 5 3/4" x 8 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Աշխատութեան մէջ ամփոփ շարադրուած է հայոց լեզուի պատմութիւնը հնագոյն ժամանակներից սկսած մինչեւ մեր օրերը: Հեղինակը ուրուագծել է հայոց լեզուի սկզբնաւորման ու զարգացման ընթացքը, տուել գրաբարի, միջին հայերէնի եւ աշխարհաբարի նկարագիրը, բացայայտել նրանց հնչիւնական համակարգի, քերականական կառուցուածքի ու բառապաշարի հիմնական առանձնայատկությունները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayots Lezui Patmutiun