Haykakan Avandapatumner
Armenian Legends

Հայկական ավանդապատումներ

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-521-2)
$22.00
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2017 Yerevan
160 pages
Size: 6 1/2" x 9 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Հայրենի բնաշխարհի, հայոց պատմության նշանակալի դրվագների, մեր վիպապատմական հերոսների մասին պատմող գրքում ընդգրկված ավանդությունները ուսանելի ու հետաքրքիր են բոլոր ժամանակներում և ընթերցողական ամենալայն շրջանակներին։ Դրանք ճանաչողական ու գեղագիտական մեծ արժեք ունեն, կարող են օգտակար լինել դասավանդման ընթացքում։ Ավանդությունների ընթերցումը կպարգևի հպարտության ու ներշնչման պահեր, կգարգացի երևակայությունն ու հիացնել կտա մայրենի լ՛եզվի ճոխությամբ ու ժողովրդական մտածողության խորությամբ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Haykakan Avandapatumner