Hasarakakan Dashinki Masin
Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique

Հասարակական դաշինքի մասին

Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-471-0)
$17.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
232 pages
Size: 5" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Այս աշխատությունը համաշխարհային քաղաքական փիլիսոփայության գլուխգործոցներից է, որը հաստատեց ժողովրդի ինքնիշխանության, ազատության, հավասարության և եղբայրության ըմբռնման սկզբունքները։ Այն ոգեշնչեց քաղաքական հեղաշրջումներն ու հեղափոխությունները ոչ միայն Ֆրանսիա– յում, այլև ամբողջ Եվրոպայում։ Աշխատության հիմնական գաղափարն այն է, որ սեփական ձգտումներին համապատասխան օրենքներ սահմանելիս անհատը պետք է ինքնուրույնություն ունենա։ Օուսոն այստեղ հանդես է գալիս որպես ժողովրդավարության ջատագով։ Ըստ նրա՝ խելամիտ և ճիշտ է միայն այնպիսի հասարակությունը, որի բոլոր անդամները մասնակցում են օրենքների ստեղծմանը, այսինքն՝ այդ կարևորագույն իրավունքը միմիայն ժողովրդին է պատկանում։ Ռուսոյի կարծիքով բարձրագույն իշխանության կրողը ժողովուրդն է, որը կառավարության հետ կնքում է հասարակական դաշինք, ինչի հետևանքով էլ իր հերթին ստեղծվում է պետությունը։ ժողովրդի ինքնիշխանությունն անօտարելի է, անբաժանելի և բացարձակ, Լւ երբ կառավարության քաղաքականությունը չի համապատասխանում քաղաքացիների շահերին, ժողովուրդը կարող է իր կամքով փոխել պետության ղեկավարությանը։ Այս դրույթները մեծապես համապատասխանում են ժամանակակից «ժողովրդավարություն» հասկացության հատկանիշներին։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hasarakakan Dashinki Masin