Avag Shabat

Աւագ Շաբաթ
Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ ըստ կարգաւորութեան երանելի թարգմանչաց մերոյ եւ այլոց սրբոց հարց

Hardcover
(Number: BGP0020)
$24.95
2005 Antilias
621 pages
Size: 5" x 6 3/4"
Language(s): Classical Armenian

Աւագ Շաբաթը կը պարփակէ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին ու առաքելութեան վերջին հանգրուանին առընչուած դէպքերն ու ուսուցումները, որոնց յիշատակումը կը կատարուի մեր եկեղեցւոյ հայրապետներուն ու վարդապետներուն կողմէ յատուկ կերպով գրի առնուած աղօթքներու, շարականներու ու մեղեդիներու ճամբով: Ներկայ հրատարակութիւնը կը ներառէ այն բոլոր ծիցական արարողութիւնները, որոնք տեղի կ'ունենան նոյն շաբթուան ընթացքին՝ անցեալէն մեզի ժառանգուած հոգեպարար աւանդութիւններուն համաձայն:

Write Your Own Review

You're reviewing: Avag Shabat