Aprek, Yerekhek
Live, Children

Ապրէք, երեխէ՛ք

Aram Haigaz (Author) Արամ Հայկազ (Հեղինակ)
Paperback
(Number: BLG0301)
$14.95
2005 Aleppo
223 pages
Size: 4 3/4" x 6 1/2"
Language(s): Western Armenian

«Ապրէք երեխէք» պարագայական անունին տակ խմբուած իր պատմուածքները լոյս տեսած են առաջին անգամ 1973ին, որոնք սիրոյ, յուզումի, բարութեան, քաղցրութեան, անարատութեան եւ երջանկութեան ամբողջ աշխարհ մը կը բանան բոլոր տարիքի ընթերցողներուն առջեւ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Aprek, Yerekhek