Mankakan Gantsaran
Children's Treasury

Paperback
(ISBN: 978-9939-52-498-6)
$12.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
271 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

«Մանկական գանձարանը» ամփոփում է Խ. Աբովյանի, Ղ. Աղայանի, Հ. Թումանյանի բանաստեղծություններից մինչև ժամանակակից մանկագիրների Լավագույն ստեղծագործությունները։

Ժողովածուն ընթերցանության օժանդակ ձեռնարկ է ոչ միայն մանուկների, պատանիների, այլև մանկապարտեզի դաստիարակների, մանկավարժների, ուսումնական հաստատություններում մանկական գրականություն դասավանդողների, նաև ծնողների, ընթերցողների ամենալայն շրջանակների համար։

Խորհրդանշական է, որ ժողովածուն լույս է տեսնում ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք կոչվելու տարում։
Հեղինակները ներկայացված են ժամանակագրական կարգով՝ հիմք ընդունելով ծննդյան տարեթվերը։

Write Your Own Review

You're reviewing: Mankakan Gantsaran