Mamikonyanner
The Mamikonians: Fairy Tale and Reality

Մամիկոնյաններ
Առասպել և իրականություն

Hardcover
(Number: BHK0017)
$45.00
DALL (Publisher) ԴԱԼԼ (Հրատարակչութիւն)
2015 Yerevan
794 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Սույն գիրքը դյուրին ընթերցանության համար չէ, հետևաբար որոշակի ուշադրություն և համբերատարություն է պահանջում։ Այստեղ չկա ժամանակագրական հաջորդականություն, չկան էպիկական նորատեսակ պատումներ, չկան նաև մատենագրական սենսացիոն հայտնագործություններ։ Կան միայն փաստեր ու փաստարկներ, որոնք բացահայտում են Մամիկոնյան տոհմի մասին այն ճշմարտությունը, որն արմատապես տարբերվում է ներկայիս ընդունված և գլխավորապես քարոզչական նպատակներով գործածվող ճշմարտությունից։ Աշխատությունը գրվել է խնդիրը համակողմանիորեն և հանգամանորեն ներկայացնելու նպատակով, այդ իսկ պատճառով կարող է թվալ, թե որոշ տեղերում կրկնաբանություններ կան։ Իրականում դրանք միևնույն անծին կամ երևույթին վերաբերող տարբեր դիտարկումներ են, որոնք միմյանց լրացնելով՝ ամբողջացնում են ընդհանուր պատկերը։ Հարկ է նկատի ունենալ, որ սա պատմագիտական յուրատեսակ հետաքննություն է, որի ընթացքում փորձ է արվում գծել մի քանի դար անընդմեջ ազգային իշխանության վերնաշերտում տեղ գրաված նախարարական տան քաղաքական և բարոյահոգեբանական դիմանկարը, ինչպես նաև ի հայտ բերել տոհմի նշանավորների գործունեության հիմնական դրդապատճառները։ Ուստի՝ նրանց ժառանգական հատկանիշների անատոմիական (կազմախոսական) զննության համար ոչինչ ավելորդ չի կարող լինել։ Նա, ով կհոգնի հաստատումների առատությունից՝ հանգիստ կարող է դադարեցնել ընթերցումը։ Նշանակում է՝ գիրքն ուղղված է մեկ ուրիշին։

Պարագայական առումով գիրքը կարելի է ընդունել նւսև սեփական անցյալի մասին մինչ այժմ մեր ունեցած իմացությունը վերարժեքավորելու նախադրյալ։ Դա կարևոր պայման է աոաջին հերթին ազգային գաղափար ձևավորելու համար։ Գիտակցենք վերջապես, որ ազգը չի կարող հարատևել աոանց ազգային գաղափարի, իսկ ազգային գաղափարի հիմնաքարերից մեկը անեղծ պատմությունն է։

Write Your Own Review

You're reviewing: Mamikonyanner