Kilikian Kaysrutyunneri Khachmerukum
Cilicia in the Crossroads of Empires

Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում

Hardcover
(ISBN: 5-550-01248-0)
$45.00
Nairi (Publisher) Նայիրի (Հրատարակչութիւն)
2001 Hardcover
632 pages
Size: 7" x 9 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Մենագրության մեջ քննված են Կիլիկիային վերաբերող հունական աոասսլելները, երկյւամասի աշխարհագրական դիրքն ա ճանապարհները, աաբածաշրջանով անցած նշանավոր զորավարների երթուղիները։ Միջերկրածովյան այս գողտրիկ տարածքի պատմությանը շարադրված է հունական գաղութատիրության, Հւամեական, Բյուգանդական ե Օսմանյան կայսրությունների, խաչակրաց պետությունների և մուսուլմանական արեելքի պատմության լայն ետնաիարքի վրա։ Հեղինակն առանձնակի սիրով է անդրադարձել երկրամասում հայկական պետականության և հայ ազգաբնակչության խաղացած դերին։

Write Your Own Review

You're reviewing: Kilikian Kaysrutyunneri Khachmerukum