Karen Karslyan

Karen Karslyan is a poet, short-story writer, novelist, translator and a literary theorist. He was born in Yerevan, the capital city of then Soviet Armenia, June 30, 1979 and raised in independent Armenia. Lives in Los Angeles, CA since 2005.

Կարեն Ղարսլյանը բանաստեղծ ու վիպագիր է: Ծնվել է 1979թ. Երևանում:  Գրքերն են «Գրողի ծոցը» տձև հայրենների ժողովածուն («Ինքնագիր», 2010) և «X կադր/վայրկյան» հակամետրաժ ֆիլմը (մինիմալիստական վեպ) և այլ երկեր պարունակող ժողովածուն («Բնագիր», 2003):

Role: Author

Products