Im Srti Meghedin
The Song of My Heart

Իմ սրտի մեղեդին

Paperback
(ISBN: 978-1-5043-2918-7)
$9.95
2015 Yerevan
135 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքի հեղինակ Նորա Ահաբոնյանր՝ մասնագիտությամբ մանկավարժ և խորհրդատու, որը ներկայումս բնակվում է ԱՄՆ-ում, նպատակ է հետապնդել ծանոթացնելու րնթերցողին իր րնտանիքի հետ կապված պատմական արժեք ներկայացնող որոշ տեղեկությունների, սեփական հուշերի ու մտորումների և բանաստեղծությունների հետ։ Գիրքն ունի նան մանկավարժական մեթողաբանության ուղղվածություն, որտեղ ամփոփված են խորհուրղներ, որոնք հեղինակր տափս է, նկատի ունենալով հայ րնտանիքին ու մշակույթին բնորոշ որոշ առանձնահատկություններ։
Գիրքը հասցեագրված է ընթերցողների լայն շրջանակներին։ Նորա Ահարոնյանը հեղինակ է նաև «The Song of My Heart» գրքի, որը լույս է տեսել ԱՄՆ-ում 2015թ. ապրիլին։

Write Your Own Review

You're reviewing: Im Srti Meghedin