Im Bantayin Husherits, Vol. B.: 1974-1977: Azatutian Chanaparhi Banterum
My Memories from Prison, Vol. 2: 1974-1977: In Prison on the Road to Independence

Իմ բանտային յուշերից, Գիրք Բ՝ 1974-1977
Ազատութեան ճանապարհի բանտերում

Paperback
(ISBN: 978-9939-1-0674-8)
$25.00
AIM (Publisher) ԱԻՄ (Հրատարակչութիւն)
2017 Yerevan
550 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Լինելով ժամանակագրական եւ պատումային շարունակութիւնը Ա գրքի՝ Բ գիրքը հեղինակի կեանքի նոր մաքառումներով լի իրադարձութիւնների դիպաշարն է ներկայացնում եւ, ի տարբերութիւն Ա գրքի, որ յագեցած է ժամանակի վավերագրերով եւ առաւելապէս փաստագրական բնոյթ ունի, սոյն գրքի շարադրանքն առանձնանում է գեղարուեստականութեան շնչով եւ վերյուշային պատումի ոճով։

Բ գիրքր Ա գրքից եւ դասական ուղղագրութեամբ մինչ օրս տպագրուած բոլոր միւս գրքերից տարբերուում է համարձակ մի իրողութեամբ. այն անխաթար մաշտոցեան կանոնարկուած ուղղագրութեամբ տպագրուած յիրաւի առաջին գիրքն է եւ, փաստօրէն, յաւակնում է լինել բիւրեղացած ուղղագրութիւնը գործնականում վերահաստատող սահմանադիրը։

Լիովին մաշտոցեան անուանելու համար մնում է ոչ համակարգային եւ ոչ սկզբունքային մի սրբագրում անհրաժեշտաբար դուրս մղել օտար բառերի եւ անունների տառադարձման նպատակով ներմուծուած «ֆ» տառը եւ զեղչելով յաւելուածի է կետի ժամանակաւոր զիջումր՝ վերստին փակ վանկի «օ»-ն փոխարինել «աւ» երկբարբառով»։ Մաշտոցեան անխոցելի տրամաբանութիւնից իւրաքանչիւր աննշան թուացող շեղում հետզհետէ յանգեցրել է խեղագրութեան, եւ ակնյայտօրէն այդ շեղումներից զերծ չէ նաեւ «դասական» անուամբ գործածուող ուղղագրութիւնը։ Գրքին կից զետեղուած են սրբագրողի առաջնորդող սկզբունքներր որպէս մաշտոցեան ուղղագրութեան առաջին համակարգուած ուղեցոյց։

Write Your Own Review

You're reviewing: Im Bantayin Husherits, Vol. B.: 1974-1977: Azatutian Chanaparhi Banterum