Hekiatner
Folk Tales Presented by Plasticine Heroes

Հեքիաթներ
Կը ներկայացնեն պլաստիլինէ հերոսները

Availability: Out of stock

Paperback
(ISBN: 978-9953-0-2534-6)
$14.00
Zangak-97 (Publisher) Hamazgayin Vahe Setian Printing (Publisher) Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան (Հրատարակչութիւն) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2012 Beirut
42 pages
Size: 8 3/4" x 8 3/4"
Language(s): Western Armenian

Գրքոյկին մէջ կը գտնուին Յովհաննէս Թումանեանի՝ երեխաներու կողմէ սիրուած հեքիաթները ՝ Պոչատ աղուէսը, Ուլիկը, Անյաղթ աքլորը, Բարեկենդանը, որոնց հերոսներր կերտուած են գունագեղ պլաստիլինէ, որ կաւի, մոմի ու զանազան իւղերու չչորցող բաղադրութիւն մըն է, որուն ծեփով կը ստացուին զանազան պատկերներ։ Բացի սիրուած հեքիաթներու ընթերցումէն՝ երեխաները կրնան առանձինն կերտել հերոսներ, ինչ որ կր զարգացնէ անոնց մտածողութիւնր, երեւակայութիւնը, ձեռքի շնորհքը՝ բացայայտելով անոնց գեղարուեստական ունակութիւնները։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hekiatner