Hayastane Ararchagortsutyan yev Kaghakakrtutyan Bnorran
Armenia: Cradle of Creation and Civilization

Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան

Paperback
(ISBN: 978-99930-0-148-5)
$15.00
Ոսկան Երևանցի (Հրատարակչութիւն) Voskan Yerevantsi (Publisher)
2010 Yerevan
240 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Աշխատության մեջ քննարկվում են կարեոր պատմագիտական հարցեր։ Հնագույն գրավոր աղբյուրները, հայտնաբերված մշակութային արժեքները վկայում են, որ Հայաստանը արարչագործության, Արարիչ ԱՐ Աստծո, արևի պաշտամունքի ու քաղաքակրթության հնագույն երկիրն է։ ԱՐ Աստծո պաշտամունքը ե արևապաշտությունը խոր հետք են թողել կազմավորվող հայ– արմենների, ինչպես նաև հնդեվրոպական ժողովուրդների նախնիների արիական ցեղերի հոգևոր ու նյութական արժեքների ձևավորման ու զարգացման վրա։ ժամանակը և տարածությունը թուլացրել են բնօրրանի մասին եղած հիշողությունները, բայց մշակութային շատ արժեքներ, այդ թվում արևի ու ԱՐ Աստծո պաշտամունքի հետքերը մարդկանց վերադարձնում են լույսի, արևի ու ԱՐ Աստծո երկիր՝ Հայաստան։ Նախատեսվում է ընթերցող լայն շրջանների համար.

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayastane Ararchagortsutyan yev Kaghakakrtutyan Bnorran