Yerker
Works

Երկեր

Hardcover
(Number: BLP0127)
$28.00
1995 Antilias
330 pages
Size: 6 3/4" x 9 3/4"
Language(s): Western Armenian

Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան ամենէն շատ տպուած հեղինակն է մեր գրականութեան: Տաղերուն եւ այլ նիւթերուն, իհարկէ յատկանշական տուալներու առկայութեան պարագային, կցած ենք ծանօթագրութիւններ, զոր քաղած ենք գլխաւորաբար չոպենեանական եւ հայաստանեան հրատարակութիւններէն: Դիւրացնելու համար գրաբար տաղերուն անճիգ ընկալումը, տուած ենք անոնց աշխարհաբար թարգմանութիւնները:

Բովանդակութիւն՝ Տաղեր, թարգմանութիւններ, թատերգութիւններ, ճառեր, կարծիքներ եւ նամակներ, եւ գրաբար տաղերու թարգմանութիւններ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerker