Mult Aybbenaran
Cartoon Armenian Alphabet

Սամուել Հովհաննեսյան (Արտադրիչ, Հեղինակ) Samuel Hovhannesyan (Author, Producer)

Availability: Out of stock

DVD
(Number: VCH0036)
$17.95
Bureaucrat (Publisher) Բյուրոկրատ (Հրատարակչութիւն)

Language(s): Eastern Armenian

Ակավառակը պարունակում է 38 շարժանկար, որոնցում պատկերված են հայոց այբուբենի տառերը, կենդանիներ եւ այլ օբյեկտներ, որոնց օգնությամբ մանուկներն ավելի պատկերավոր կսովորեն հայոց այբուբենի տառերը: Նաեւ ունի Հովհաննես Թումանյանր ու Աթաբեկ Խնկոյանի բանաստեղծություններից:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mult Aybbenaran