ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆը սիրով կը հրաւիրէ Ձեզ 

ՍԵԴԱ ԳՊՐԱՆԵԱՆ-ՄԵԼՔՈՆԵԱՆի
նոր հրատարակուած գրքի ներկայացման

ՆՈՒԻՐԵԱԼՆԵՐԸ
Կառլէն Անանեանի Անցած Ճամբով

Խօսք պիտի առրնեն՝ 
Մարքար Մելքոնեան (անգլերէն)
Սեդա Գպրանեան-Մելքոնեան (հայերէն)

Ուրբաթ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13, 2017
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին

ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆ՝ 415 E. Broadway, Glendale, CA 91205 

 
Հիւրասիրութիւն. Մուտքը ազատ. Տեղեկութիւններու համար հեռաձայնել՝ (818) 243-4112.
 
Կառլէն Անանեանը միայն քսան տարեկան էր, երբ զոհուեցաւ, իսկ Արամ Վարդանեանը հազիւ քսանմէկ տարեկան։ Իրենց հասուն տարիքի այդ քանի մը տարիներուն այս երկու երիտասարդները, որոնք տարբեր երկիրներէ ու պայմաններէ կու գային, կը բաժնէին իրենց սերունդի ամէնապայծառ ու ամէնանուիրուած սփիւռքահայերու հաւատամքը։ Ամէնալաւ ձեւը մեր հայրենակիցները համոզելու, որ այս տղաքը արժանի են պատուի, պարզապէս անոնց պատմութիւնը ներկայացնելն է։ Սեդա Գպրանեան-Մելքոնեանը կը նկարագրէ անոնց կարճ կեանքի երկար ուղին։ Հիմա հայրենի նոր սերունդին կը մնայ պահպանել անոնց յիշատակը, Հայաստանը արժանի դարձնելու իր ամէնանուիրուած նահատակներուն։ Յառաջաբանը՝ Մարգար Մելքոնեանի։  
 
Սեդա Գպրանեան-Մելքոնեանը բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու է: Գիտական աստիճանը ստացած է Երեւանի պետական համալսարանէն: 2007 թուականին Տոքթ. Մարգար Մելքոնեանի հետ հեղինակած է «Աւօ. Մոնթէ Մելքոնեանի կեանքը եւ մահը» գիրքը: Հրատարակած է յօդուածներ սփիւռքի եւ Հայաստանի շարք մե պարբերականներու մէջ: 
 

Ինչո՞ւ սպանեցիր, հարցի պատասխանը կայ գրքում, բայց այն այլևս հարց չի, զայրոյթ է, որը հանգիստ չի տալիս ընթերցողին, երբ կարդում է յուշերի պատառիկներով հաւաքուած այս ողբերգական վաւերագրական պատումը: --Վահան Իշխանեան

Եղերական դէպքերու զուգահեռ կը շողայ իտէալիզմը սերունդի մը, որուն մաս կը կազմէինք մենք։ Անձնական նամակներու մէջբերումով հեղինակը կը շեշտէ իրադարձութիւններու հակասութիւնը։ Մարդատեացութեան ու մարդասիրութեան կերպարներով լեցուն այս պատումը ինչքան ընդվզում կը յառաջացնէ, այնքան ալ կ՚ընդգծէ յոյսի առկայութիւնը։ -- Հուրիկ Ադդարեան

 

 
Abril Bookstore cordially invites you a to meet
 
SETA KABRANIAN-MELKONIAN
author of the newly released book
 
Nvirialnere (The Consecrated Ones)
Garlen Ananian's Path
 
Speakers include
MARKAR MELKONIAN (in English)
SETA KABRANIAN-MELKONIAN (in Armenian)
 
FRIDAY, OCTOBER 13, 2017- 7:30PM 
ABRIL BOOKSTORE
415 E. Broadway, Glendale, CA 91205

Admission is Free. Wine and Cheese Reception to follow.For more information, call (818) 243-4112. 
 
Garlen Ananian was only twenty years old when he was martyred, and his comrade Aram Vartanian was barely twenty-one.  Garlen was born and raised in Urmia, Iran, and Aram was born in Amman Jordan.  These two young men came from very different backgrounds, but they shared the highest ideals and hopes of the brightest young men and women of their generation of diasporan Armenians.  Their life stories, though short, are inspiring.  Seta Kabranian-Melkonian describes the long roads of their short lives.  With a preface by Markar Melkonian. 
 
Seta Kabranian-Melkonian received her doctorate in Armenian literature from Yerevan State University in 1996.  She has authored many articles about the Republic of Armenia and the diaspora, and she is co-author, with Markar Melkonian, of the biography Avo: The Life and Death of Monte Melkonian (Yerevan 2007).   
 
Why did you kill? The answer to the question is in the book. But it’s no longer a question. It’s anguish that unsettles the reader while turning the pages of this tragic narrative nonfiction told in fragmented memoirs. --Vahan Ishkhanian
 
Parallel to the tragic events shines the idealism of a generation we were part of. With excerpts from personal letters the author accentuates the contrast between circumstances. A narrative full of characters reflecting both humanism and misanthropy, that generates as much abhorrence as it emphasizes the presence of hope. --Hourig Attarian