ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆը սիրով ներկայացնում է

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԵՐԵԿՈՅ

Թարգմանիչ եւ հեղինակ՝
ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԵՐի հետ

Հինգշաբթի, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 19, 2017
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին


ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆ՝ 415 E. Broadway, Glendale, CA 91205 
 
Մուտքը ազատ. Հիւրասիրութիւն. Տեղեկութիւնների համար հեռաձայնել՝ (818) 243-4112.

Նոր հրատարակուած գրքերի ներկայացում՝
«Ինչո՞ւ էր ծովը փոթորկվել՝ Իրանցի գրողների պատմվածքների ժողովածու»
«55+1՝ Իրանական Ժողովրդական Հեքիաթներ»
 
«Ինչո՞ւ էր ծովը փոթորկվել» գրքում ամփոփուած են Իրանի անուանի արձակագիրներ՝ Սադեղ Հեդայաթի, Ամիրհասան Չեհելթանի, Ահմադ Մահմուդի, Սադեղ Չուբաքի, Ահմադ Բիգդելի, Ջավադ Մոջաբիի, Նահիդ Թաբաթաբայի, Մահմուդ Հոսեյնիզադի, Փարվիզ Քալանթարի և գրքի թարգմանիչ Խաչիկ Խաչերի պատմուածքները: «55+1» գրքում հաւաքուած են իրանական բանահիւսական հեքիաթների լաւագոյն նմուշները, որոնց մեջ խտացուած է արևելեան այս հնագոյն ժողովրդի իմաստութիւնը:
 
ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԵՐը ծնուէլ է Թեհրանում, 1946 թուականին, հայկական աւանդական և քաղաքական ակտիվութեամբ աչքի ընկնող ընտանիքում։ Գրող, թարգմանիչ, բանաստեղծ, հրապարակախօս, հասարակական գործիչ, ճարտարագէտ՝ նա գրում և թարգմանում է հայերէն, պարսկերէն, գերմաներէն և անգլերէն լեզուներով: Հայաստանում հրատարակել է մէկ տասնեակից աւելի գրքեր (հեղինակային և թարգմանական) և երկու անգամ արժանացել Ոսկէ մեդալի:
 

 
Abril Bookstore cordially invites you to
 
An Evening of Iranian Literature and Folktales
with translator and author
KHACHIK KHACHER
 
Thursday, OCTOBER 19, 2017- 7:30PM 
ABRIL BOOKSTORE
415 E. Broadway, Glendale, CA 91205

Presentation will be in Armenian. Admission is free. Wine and Cheese Reception to follow. For more information, call (818) 243-4112. 
 
Presenting two newly released books in Armenian:
Why Had the Sea Become Stormy: A Collection of Short Stories by Iranian Authors
55+1: Iranian Folk Tales

KHACHIK KHACHER was born in Tehran in 1946 to a culturally active Armenian family.  An author, translator, poet, and lecturer, Khacher writes and translates in Armenian, Farsi, German, and English.  H has written more than 10 books and has received two gold medals.