Mayreni 5: Workbook 1

Մայրենի 5: Աշխատանքային Տետր 1

Availability: Out of stock

Paperback
(Number: BKS0066)
$3.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2007 Yerevan
47 pages
Size: 5 3/4" X 8"
Language(s): Eastern Armenian

Companion workbook to Mayreni 5.

Տետրերը նախատեսված են մայրենի լեզվի դասաժամի ընթացքում աշխատելու համար: Առաջարդրամքները տրված են ըստ դասագրքի թեմատիկ խմբերի՝ ընդգրկելով համապատասխան խմբի բառահումքը և լեզվական նյութը: Դրանք նպատակ ունեն կրկնելու և ամրակայելու անցած նյութը, ուստի տետրը պետք է գործածել թեմատիկ խմբի ուսուցմանը զուգահեռ: Տետրերը հնարավորություն են տալիս նաև իրականացնելու շերտավոր ուսուցման, ուստի յուրաքանչյուր վարժություն, մասնակի բացառություններով, ընդգրկում է մեկից ավելի տարբեր բարդության առաջադրանքներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mayreni 5: Workbook 1