Haneluknern Aybubenov
Riddles with the Alphabet

Հանելուկներն այբուբենով
(դասական ուղղագրութեամբ)

Paperback
(ISBN: 978-9939-0-1340-4)
$8.00
2015 Yerevan
44 pages
Size: 8 1/4" x 7 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Գիրքն իրենից ներկայացնում է օժանդակ ձեռնարկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Նպատակն է հանելուկային քառեակների բառախաղերի միջոցով առաւել հաճելի ե մատչելի դարձնելու հայոց տառ ու բառի ուսուցումն ու րնկալումը երեխաների համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Haneluknern Aybubenov