Hachene Sirun
Beautiful Hadjn

Հաճը՜նը Սիրուն
Վէպ

Paperback
(Number: BLG0196)
$19.95
2017 Los Angeles
430 pages
Size: 6" x 9"
Language(s): Western Armenian

Այս զիրքր վեպ մրն է իր ձեւով։ Ուրեմն գիտական կամ պատմագիտական երկ մր ըլլալէ հեոու՝ ան հոգեկան արիութեան եւ սխրանքի, տառապալից ապրումներու, ապրելու անզսպելի տենչի ոզեկանացած պատմութիւնն է, հայ կոչուող տարօրինակ հաւաքականութեան, որ Փիւնիկ թեւաւորին հանգոյն, հերոսական գուպարով մեռնիլ եւ սակայն իր մոխիրներէն անպայման յառնել ալ գիտէ, միշտ վերանորոգուած եւ աւելի պայծառացած:Ապացոյց՝ գելածիծաղ Նոր Հաճըն աւանը ազատ Հայաստանի հողին վրայ եւ նոյնանուն թաղամասը՝ ասպնջական Լիբանանի մէջ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hachene Sirun