Gir yev Guyn
Letters and Colors: Penmanship and Coloring Book

Գիր եւ գոյն
Գեղագրութեան և գունաւորումի տետրակ

Paperback
(Number: BKL0038)
$12.00
2002 Aleppo
40 pages
Size: 8" x 10 3/4"
Language(s): Western Armenian

Գեղագրութեան եւ գունաւորումի համար նախատեսուած ԳԻՐ ԵՒ ԳՈՅՆ տետրակներու այս շարքը կը հրատարակուի օգտակար հանդիսանալու նպատակով բոլոր անոնց, որոնք կ՛ուզեն գեղեցիկ ձեռագիր մը ունենալ։Այս առաջին տետրակի պատրաստութեան համար, նկատի առնուած է ամենապարզ տառատեսակը, միշտ հաւատարիմ մնալով դասական գրելաձեւին։Տետրակի իւրաքանչիւր զոյգ էջերուն մէջ ներկայացուած են երկու յաջորդական տառեր՝ իրենց անուանումներով, ինչպես նաեւ իւրաքանչիւր տառի պարզ եւ գլխագիր գրութեան հանգրուանները՝ կարմիր եւ թուագրուած սլաքներով։Տողերը ներկայացուած են հիմնական տողին զուգահեռ 3 գիծերով, կազմելով գրավարժութեան յատուկ 4 զուգահեռտողերու դրութիւնը, որոնցմէ առաջինը՝ բարձրագոյն գիծը կը հաստատէ տառին բարձրագոյն կէտը, երկրորդը՝ հիմնական տողին վրայ, երրորդը՝ հիմնական տողը, իսկ չորրորդը՝ տառին վարի սահմանը ճշդելու համար։ Ուղղահայեաց կարմիր գիծերը կը ճշդեն տառին սկզբնաւորութիւնը։Շեղակի գիծերը կը ճշդեն տառերու լայնքն ու շեղակի դիրքը, որ կը գեղեցկացնէ ձեռագիրը։Իւրաքանչիւր էջի պատկերեն առնուած բառերը, որոնք կը պարունակեն միեւնոյն էջի տառերը կուգան ճոխացնելու ենթակային բառամթերքը։Իսկ հանդիպակաց էջի օրինակին գունաւորումի աշխատանքը այլ հաճելի եւ օգտակար զբաղում մըն է գեղագրողին համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Gir yev Guyn