English-Armenian, Armenian-English Concise Dictionary

Անգլերէն-հայերէն, հայերէն-անգլերէն համառոտ բառարան

Hardcover
(ISBN: 978-99941-800-5-9)
$17.95
Ankyunacar (Publisher) Անկյունաքար (Հրատարակչութիւն)
2011 Yerevan
548 pages
Size: 4" x 5 3/4"
Language(s): English, Eastern Armenian

5th Edition. About 30,000 words and expressions. This dictionary is designed more for English language learners whose native language is Armenian.

Շուրջ 30000 բառ և բառակապակցություն: Բառարանում տրված են գրական և առօրյա լեզվի ամենագործածական բառերը: Գրքում բերված են նաև անգլերենի անկանոն բայերի ցուցակը, բրիտանական և ամերիկյան չափերի ու կշիռների համարժեքները, ինչպես նաև Աստվածաշնչի գրքերի ցուցակը: Գրքի վերջում տեղադրել ենք նաև անգլերենի ամենահաճախ գործածվող 1000 բառերի այբբենական ցուցակը:

Write Your Own Review

You're reviewing: English-Armenian, Armenian-English Concise Dictionary