Depi Kakhaghan
To the Gallows

Դէպի կախաղան

Paperback
(ISBN: 978-9939-70-091-5)
$15.00
Van Aryan (Publisher) Վան Արյան (Հրատարակչութիւն)
2014 Yerevan
175 pages
Size: 2014
Language(s): Western Armenian

1932 թուականին Պօստոնի մէջ լոյս է տեսած Գէորգ Հալաջեանի (ներկայացուած որպէս Թափառական) «Դէպի Կախաղան» գիրքը, որը կը ներկայացնէ իր բանտային օրագիրը, գրուած 1925-28թթ Թուրքիոյ բանտերուն մէջ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Depi Kakhaghan