Mkhitar Sebastatsu Lezvabanakan Hayatsknere
The Linguistic Views of Mkhatar of Sebastia

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները

Paperback
(Number: BDL0045)
$25.00
Lusakn (Publisher) Լուսակն (Հրատարակչութիւն)
2008 Yerevan
208 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Մենագրությունը հայագիտության մեծ երախտավոր Մխիթար Սեբաստացու հայերենագիտական ժառանգության առաջին ամբողջական և համակարգված քննությունն է: Նրանում փորձ է արվել համակողմանի կերպով լուսաբանել աբբահոր քերականական և բառարանագրական աշխատությունների դերը հայերենագիտական մտքի զարգացման ճանապարհին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mkhitar Sebastatsu Lezvabanakan Hayatsknere