Eutyun
Essence

Էություն
ԱՍՏ (Ամենայն Ստեղծի Տեսություն)

Hardcover
(ISBN: 5-8079-0976-3)
$50.00
1995 Yerevan
688 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Սույն աշխատությունն հանդիսանում է Ալ. վար պետ յանի նախորդ հետազոտությունների և ազգա֊մշակութւպին ոդջ գործունեության պսակը։ Այն նկրտում է տիեզերական օրինաչափությունների վրա հիմնված ու համամարդ֊ կային ամենաարդիական չափանիշերով ազգային մի նոր աշխարհայացքի երկունք։ Մի իմաստություն, որն ամբողջացներ հայ ժողովրդի բյուր հազարամյա ներաշխարհային էությունն ու ընդունակ լիներ գաղափարայնորեն առաջ֊ նորդելու գալիք սերունդները 3-րդ հազարամյակի փորձությունների ընդմիջով։ Այս առումով այս աշխատությունն ավելի շուտ ուսմունք է՝ քան տեսություն։ Ըստ էության, այն մարդկային 5-հազարամյա ճանաչողության խմբագրումն է, ընդգրկելով այլազան ասպարեզներ՝ հնագույն դիցաբանություններից, արեելյան իմաստություններից ու կրոններից սկսյալ, անտիկ, միջնադարյան ու դասական փիլիսոփայություններից և գաղտնագիտությունից մինչև խիստ գիտական ամենավեր ջին ու ամենատարբեր բացահայտումները՝ ներառյալ պարահոգեբանական։ Հետազոտություններն հանգեցնում են հայ նախնյաց հնագույն իմաստության ու տիեզերաբանական պատկերացումների վերաբա ցահայտմանը, որոնց շուրջ օրինաչափորեն թե որոշ նախախնամությամբ պտտվում են զարգացած ազգերի ու գիտությունների բոլոր որոնումները։ Ի դեմս «ԷՈԻԹՅԱՆ», հայ ազգն աոաջին անգամ վերջին երկհազարամյակում ձեոք է բերում գաղափարական ու ոգեկան անկախություն, հաստատելով նաև իր ուրույն ինքնությունն համամարդկային ընտանիքում։ Գիրքը նախատեսված է պրպտուն արորդյաց համար՝ անկախ նրանց մասնագիտությունից ու կուսակցական պատկանելությունից։

Write Your Own Review

You're reviewing: Eutyun