Mez Antsanot Vardanants Paterazme
The Vartanants Battle Unknown to Us: The Armenian Apostolic Church and Our History's Course

Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը
Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցին եւ մեր պատմության ընթացքը

Hardcover
(ISBN: 978-99941-44-68-6)
$40.00
Noyan Tapan (Publisher) Նոյան Տապան (Հրատարակչութիւն)
2012 Yerevan
440 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում նորովի է լուսաբանված Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու կատարած դերը հայ ժողովրդի կյանքում: Եկեղեցին, ի սկզբանե ձգտելով առանձնահատուկ դիրքի, բոլոր ժամանակներում իր գործունեությունը նպատակաուղղել է առաջին հերթին սեփական հոգևոր իշխանության ամրապնդմանը և հայության վրա բացարձակ իրավունքներ ստանալու համար նույնիսկ աստիճանաբար ժողովրդի դարձրել պարզապես եկեղեցու շուրջ համախմբված կրոնական համայնք: Այդ ամենի հետևանքները առ այսռր ագալի են:

Միանգամայն նոր մեկնաբանություններ են տրված Վարդանանց պատերազմի, Ավարայրի ճակատամարտի պատճառներին ու հետևանքներին առնչվող հարցերին, Վարդան Մամիկոնյանի և Վասակ Սյունու կերպարներին:

Հեղինակն այն կարծիքին է, որ արդեն կենսական անհրաժեշտություն դարձած ազգային-պետական գաղափարախոսություն ձևավորելու համար հարկավոր է նաև վերագնահատել հայ ժողովրդի պատմությունը, բացահայտել ունեցած ազգային կորուստների հանգամանքները, հասկանալ ճակատագրական նշանակություն ունեցած դեպքերի և իրադարձությունների ներքին տրամաբանությունը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mez Antsanot Vardanants Paterazme