Hayastane yev Mets Terutyunnere 1917-1923tt.
Armenia and the Ruling Powers 1917-1923

Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923թթ.

Hardcover
(ISBN: 5-8080-0407-1)
$30.00
1999 Yerevan
539 pages
Size: 5 3/4" x 8 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Մենագրությունում, տարբեր երկրների արխիվներից քաղբած նորահայտ փաստաթղթերի և հրատարակված նյութերի օգտագործմամբ, քննական վերլուծության է ենթարկված Հայաստանի առաջին Հանրապետության ստեղծման ու անկման, դաշնակից տերությունների, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից Արևմտյան Հայաստանի անկախության ճանաչման և ապա ուրացման բարդ երևույթների պատմական ընթացքը:

Բացահայտված է Թուրքիայում շարունակվող հայերի ցեղասպանության պայմաններում հայ ժողովրդի նկատմամբ մեծ տերությունների վարած երկդիմի քաղաքականությունը 1917-1923 թվականներին, երբ Հայ դատի խնդիրը կրկին դարձել էր միջազգային դիվանագիտության քննարկման առարկա:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayastane yev Mets Terutyunnere 1917-1923tt.