Kesapi Yerek Orere
The Three Days of Kessab (March 21-23, 2014)

Քեսապի երեք օրերը
(21-23 Մարտ 2014)

Paperback
(ISBN: 978-9939-52-857-1)
$12.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2014 Yerevan
128 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Western Armenian

Գիրքը կը բերէ 21-23 Մարտ 2014-իՆ տեղի ունեցած Քեսապի շրջանի ամբողջական Հայաթափման ու անոր նախորդող իրավիճակի ականատես հեղինակի վկայութիւնները։ Դէպքերու պատմումին ու իրավիճակներու նկարազրութեան մէջ միահիւսուած են անձնականն ու հաւաքականը։ Տեղեկատուական, պատմական, ազգագրական տեղեկութիւնները տրուած են պահի ապրումին ու մտածումին հետ։ Հեղինակը մասնագիտական շրջանակներու մէջ յայտնի է Քեսապի եւ Անտիոքի շրջանի Հայոց նուիրուած սլատմա-ազգագրական, բարբառագիտական, բանագիտական իր շարք մը ուսումնասիրութիւններով («՝Քեսապ», 3 Հատոր, «Քեսապի Բարբառը», «Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը» եւ այլն)։

Write Your Own Review

You're reviewing: Kesapi Yerek Orere