Hovhannes Toumanian 1869-1923

Հովհաննես Թումանյան 1869-1923

Hardcover
(ISBN: 978-9939-85-8-03-6)
$90.00
2014 Yerevan
479 pages
Size: 8 1/2" x 11"
Language(s): English, Eastern Armenian

Additional Artists


This bilingual album represents key episodes of Hovhannes Toumanian's life and actibity in chronological order, desribing the epoch and ambience hi lived in.  Full of images and documents, the reader will experience the famous Armenian author up-close and personal.  Two exlibrisies ordered by Toumanian to artist Garegin Yeritsian have been used in the design of the album.

Պատկերազարդ ալբոմը, ըստ ժամանակագրության, ներկայացնում է Հովհ. Թումանյանի կյանքի և գործունեության, նրա շրջապատի և ժամանակաշրջանի հիմնական դրվագները: Պատկերագրկում օգտագործված են Թումանյանի պատկերով Գարեգին Երիցյանի հեղինակած երկու էքսլիբրիս:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hovhannes Toumanian 1869-1923