Abbasian Khalifayutian Verjin Patmashrjane yev Hayutiune
The Last Period of the Abbasian Caliphate and Armenians (991-1258): Abbasian Caliphates of Armenian Origin

Աբբասեան Խալիֆայութեան վերջին պատմաշրջանը եւ հայութիւնը (991-1258 թթ.)
Հայկական Ծագումով Աբբասեան Խալիֆաները

Availability: Out of stock

Paperback
(ISBN: 978-9939-860-33-6)
$22.00
2016 Yerevan
198 pages
Size: 6 3/4" x 9 1/2"
Language(s): Western Armenian

Կէս հազարամնակ կեանք ուեեցող Աբբասեաե Խալիֆայութիւեը (750-1258) կը համարուի Միջին Արեւելքի ժողովուրղներու հին պատմութեան կարեւոր պատմաշրջաններէն մէկը։ Խալիֆայութեան երեսունեօթ խալիֆանէրէն շատերուն մայրերը Արաբ չէին. Պարսիկ, Թուրք, Յոյն, Հաբէշ, Գթացի, Ռուս...։ Այս իրականութեան մէջ Հայ ժողովուրդն ալ ի կողքին այլ ժողովուրղներու կը գրաւէ իր յատուկ տեղը հակառակ կրօնական տարբերութեանց։

Համաձայն Արաբական աղբիւրներու Աբբասեան խալիֆաներէն երեք խալիֆանեյտւ մայրերը եղած են հայուհիներ, որոնց անուններն ալ պահուած են այղ աղբիւրներուն մէջ։ Այս գիրքը կը բացայայտէ այղ խալիֆաներու պատմութիւնը եւ անոնց կապերը Հայաստանի եւ Հայ ժողովուրղին հետ։

Յիշեալ Աբբասեան երեք խալիֆաներուն մենք կոչեցինք "Հայկական Ծագումով Աբբասեան Խալիֆաներ", որոնք են՝ Ալ-Կաըմ (1031-1075), Ալ-Մուկթադի (1075-1094), Ալ-Մուսթադիը (1170-1180):

Կայ նաեւ չորրորդը ալ-Մուսթսահր (1094-1118), որ ալ-Մուկթադիի զաւակն էր. թէեւ անոր մայրը հայուհի չէր, սակայն ան իր մէջ բաւականին հայկական արիւն ունէր, ինչպէս պիտի պարգենք. եւ հինգերորդը ալ-Նաս ր (1180-1225), որ ալ-Մուսթադիըի զաւակն էր։

Այսպէս, Հայոց Պատմութեան բազմաթիւ խոպան ղաշտերէն մէկուն մէջ քալելով, կը փորձենք չբացուած եւ չլուսաբանուած կարեւոր էջ մը բանալ եւ հրամցնել մեր սիրելի ընթերցողին, մանաւանդ, որ նման ուսումնասիյտւթիւն մը գոյութիւն չունի հայ իրականութեան մէջ, ինչ որ մեգի մղեց կատարելու այս աշխատանքը։

Write Your Own Review

You're reviewing: Abbasian Khalifayutian Verjin Patmashrjane yev Hayutiune