Aghotagirk
Prayer Book

Աղօթագիրք

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-9181-5-0)
$14.95
VEM Press (Publisher)
2020 Yerevan
355 pages
Size: 4 3/4" x 6 3/4"
Language(s): Eastern Armenian, Classical Armenian

Աղօթքներ, հոգեւոր կեանքի խրատներ, Սբ Գրքի մեկնութիւններ, Եկեղեցու սրբազան խորհուրդների բացատրութիւններ, քրիստոնէական կենցաղավարութեան կանոններ եւն: Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ աղօթքի գիտութեանը եւ անձնական փորձառութեամբ հմտանալ աստուածպաշտութեան մէջ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Aghotagirk