Adami Girke
Adam's Book: Novel

Ադամի գիրքը

Hardcover
(ISBN: 978-9939-819-23-5)
$35.00
Graber (Publisher) Գրաբեր (Հրատարակչութիւն)
2012 Yerevan
222 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Ինքնակենսագրական լինելուց առավել՝ այս վեպը Կարապենցի հոգու գիրքն է, նրա ներքին փոթորիկների ու երկվոթյունների, իր «ես»-ի, իր իրական տեղի, ճշմարտության փնտրտուքների, հույսերի ու հուսախաբությունների պատմությունը: Վեպում նա արծարծում է նաև ոգու և լեզվի, հողի և հայրենիքի, ազգային հիշողության ու պատկանելության կենսական հարցեր՝ կարևորելով դրանք որպես մարդ էակի գոյատևման հիմք:

Write Your Own Review

You're reviewing: Adami Girke