Hayeri Zangvatsayin Kotoratsnere Kilikiayum
The Large Scale Massacres of the Armenians of Cilicia (1909, April)

Հայերի զանգվածային կոտորածները կիլիկիայում (1909 թ. Ապրիլ)

Hardcover
(ISBN: 978-5-8084-1075-6)
$45.00
2009 Yerevan
436 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում ներկայացված է Կիլիկիայի հայերի 1909 թ. Ապրիլյան ջարդերի ու դրանց առնչված իրադարձությունների պատմությունը: Այդ ջարդը հայ ժողովրդի անօրինակ ճակատագրի, նրա դաժան մարտիրոսության մի նոր ցնցող վկայություն էր: Աշխատության մեջ տեղ են գտել նաև մի շարք վայրերում հայոց ինքնապաշտպանական մարտերի նկարագրությունները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayeri Zangvatsayin Kotoratsnere Kilikiayum